Sağlıksal sorunlara ilişkin
Bremen ve Bremerhaven
şehirlerinde kültürlerarası
calışmalarda bulunan kendi
kendine yardım grubu